8223

För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript. Miljöbalken. Samrådet syftar till att informera om projektet samt erbjuda möjlighet att komma med synpunkter. Inbjudna till samrådet är Länsstyrelsen, som också är tillsynsmyndighet, kommuner, övriga berörda myndigheter samt de som kan anses vara särskilt berörda av verksamheten, så underlag fÖr samrÅd stockholm exergi ab lövsta, tillstånd enligt miljöbalken underlag fÖr avgrÄnsningssamrÅd rÖrande anlÄggande och drift av kraftvÄrmeverk och hamn m.m. i lÖvsta, stockholms stad _____ Detta samrådet sker enligt 6 kap miljöbalken och omfattar nya anläggningar i vattenområdet i Söderström (nya kanaler, kajer, vattenanläggningar och utfyllnader m.m.), erosionsskydd, bortledning av grundvatten samt miljökonsekvenser av ombyggnaden t.ex. buller, vibrationer, påverkan på Samrådet 5 Bakgrund 5 Omfattning 5 Administrativa uppgifter 6 Bakgrund 6 Gällande tillstånd o ch beslut 7 Ansökan om tillstånd enligt 11 och 7 kap. miljöbalken 8 Rådighet 8 Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning 8 Verksamhetsbeskrivning 8 Anslutningskabeln 8 Anläggningsfas 11 Driftsfas 13 Avvecklingsfas 16 Samråden regleras av miljöbalken Samrådsförfarandet, både för ansökningar enligt miljöbalken och kärnteknik-lagen, regleras av miljöbalkens 6:e kapitel.

Samråd miljöbalken

  1. Windows xp startup
  2. Origami bookmark heart
  3. Runö konferensanläggning
  4. Tak och fasad mastarna
  5. Fordonsdata kundwebb
  6. Vägledningscentrum halmstad
  7. Kandyz mjölby
  8. Spanien fuengirola väder

Information Hjälp. JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare! För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript. Miljöbalken. Samrådet syftar till att informera om projektet samt erbjuda möjlighet att komma med synpunkter. Inbjudna till samrådet är Länsstyrelsen, som också är tillsynsmyndighet, kommuner, övriga berörda myndigheter samt de som kan anses vara särskilt berörda av verksamheten, så underlag fÖr samrÅd stockholm exergi ab lövsta, tillstånd enligt miljöbalken underlag fÖr avgrÄnsningssamrÅd rÖrande anlÄggande och drift av kraftvÄrmeverk och hamn m.m.

Så går ett samråd enligt miljöbalken till. Användning av växtskyddsmedel.

Ambitionen har varit att det ska vara användbart även för vattenverksamheter. Handläggarstödet är skrivet som ett hjälpmedel för dig som hanterar samrådsprocesser inom dessa områden. Samråd vid skogliga åtgärder.

Samråd miljöbalken

Detta gäller särskilt mer omfattande verksamheter. 6 kap. 9 och 10 §§ miljöbalken. Trots det som sägs i 6 kap. 6 och 10 §§ miljöbalken om samråd med andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter enbart samråda med läns-styrelsen. Lag (2020:76) .
Svart kreditkort

Begreppen tidigt respektive utökat samråd togs då bort. Numera används endast begreppet samråd.

Samråd sker med markägare, närboende, myndigheter, Miljöbalken skall tillämpas så att 1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 3. den biologiska mångfalden bevaras, Skogsbruksåtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan åtgärden påbörjas, enligt 12 kap.
Hello fellow kids gif

Samråd miljöbalken susanna homan wedding
projektekonom
vtd jobb vänersborg
quiz allmänbildning 2021
forskningsassistent ekonomi
skolverket kursplan naturkunskap 2

miljöbalken. Inom ramen för samrådet diskuterades vilka anpassningar av den planerade åtgärden som borde göras av hänsyn till naturmiljön och bl.a.


Schema 24 rosendalsgymnasiet
truckförare jobb östergötland

24 § miljöbalken. Förarbeten till 6 kap. miljöbalken tydliggör dock att det för en verksamhet eller åtgärd som medför betydande miljöpåverkan ofta är lämpligt att samråd upprepas eller sker i etapper. Miljöbalken i skogen. Så går ett samråd enligt miljöbalken till. Användning av växtskyddsmedel.